Tarieven

2018

Jaarplaats staangeld comfort € 2.224,00
Jaarplaats staangeld luxe € 2.961,00
Afval en riolering € 284,00
Water (per m3) € 3,63
Elektra (per kWh) € 0,58
Propaangas (per m3) € 3,60
Alle tarieven zijn inclusief 6% BTW

Betalingscondities
Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum netto op rekening IBAN: NL42 RABO 0169 1416 91 t.n.v. Chaletpark ’t Markslag B.V, Haaksbergen o.v.v. uw debiteuren-, factuur nummer. Bij niet tijdige betaling wordt wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht. Betaling per maand is mogelijk door aanvraag van een vaststellingsovereenkomst.