Tarieven

2019

Jaarplaats staangeld comfort € 2.424,00
Jaarplaats staangeld luxe € 3.227,00
Afval en riolering € 309,00
Water (per m3) € 3,96
Elektra (per kWh) € 0,63
Propaangas (per m3) € 3,92
Huur postbus € 81,00
Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW

Verklaring tariefverhoging 2019 met 9%.

1. 2% volgens Consumenten Prijs Index 2019, conform opgave RECRON.
2. 3% als gevolg van verhoging lage BTW tarief van 6 naar 9% .
3. 4% als gevolg van prijsstijgingen en investeringen die gerelateerd zijn aan vaste staanplaatsen.

Betalingscondities
Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum netto op rekening IBAN: NL42 RABO 0169 1416 91 t.n.v. Chaletpark ’t Markslag B.V, Haaksbergen o.v.v. uw debiteuren-, factuur nummer. Bij niet tijdige betaling wordt wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht. Betaling per maand is mogelijk door aanvraag van een vaststellingsovereenkomst.