Tarieven

2022

Jaarplaats staangeld comfort € 2.518,00
Jaarplaats staangeld luxe € 3.352,00
Afval en riolering € 321,00
Water (per m3) € 4,11
Elektra (per kWh) € 0,62
Propaangas (per m3) € 4,08
Huur postbus € 84,50
Administratiekosten (bij maandbetaling in overeenkomst) € 84,50
(Alle tarieven inclusief 9% BTW.)

* Eens per jaar worden de tarieven verhoogd met de CPI (Consumenten Prijs Index)
(juni 2020 = 2%), door het CBS en Recron gepubliceerd. Hiervan kan worden afgeweken met een motivering.