chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2019-6 Ge(mis)bruik van afvalcontainers.

Terug naar index

Het  terugkerend  probleem van
huisraad dumpen in de container
en afvalzakken ernaast. In de stad
worden  inwoners voor zulke 
overtredingen geverbaliseerd.

Hier niet en toch gelden voor dit park dezelfde regels als in de stad. Het huishoudelijk reglement vermeld drie containers beschikbaar voor glas, papier en huishoudelijk afval. Misbruik kan rekenen op extra aandacht van de beheerder. Hij kan m.b.v. cameratoezicht achterhalen van wie het is. Er volgt dan een gesprek met kans op een schriftelijke waarschuwing.
 
Geen afval naast de container, dumpen huisraad, grofvuil of woonhuis afval.
Soms zijn de afvalcontainers sneller vol in de zomer of door huisraad en grofvuil. Het is dan verleidelijk om afval ernaast te zetten. Dat afval trekt meer afval aan omdat voorbeeld doet volgen. Zo wordt één zakje al gauw een berg afval dat gaat zwerven en ongedierte aantrekt  De oplossing is eenvoudig door te melden dat de container vol is en uw afval weer mee te nemen. We laten deze dan zo snel mogelijk legen.
 
Uitbreiding verwerken van afval.
Om te voldoen aan het verwerken van een toenemend aanbod van afval wordt de frequentie van ledigen permanent verhoogd van één naar twee keer per week. Tevens wordt gekeken naar alternatieven voor de inzameling en het afvoeren van afvalstromen.
 
Sociale controle naast toezicht.
U kunt ook helpen de omgeving van de afvalcontainers schoon te houden. Staat er al iets naast? Zet uw afval er niet bij, maar controleer of de container nog open kan. Ziet u iemand iets naast de container zetten of huisraad dumpen. Spreek de persoon daarop aan. Grote kans dat deze zich niet bewust is van misbruik en het afval weer meeneemt