chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2019-5 Aanpak verloederde percelen met chalets en tuinen.

Terug naar index

Reden is dat er hier en daar een wildgroei is ontstaan van
opslag, aan-, en bij-bouwsels, verzakte schuurtjes, slecht
onderhouden perceel tuinen en bestrating. Dat geeft direct 
een verkeerde uitstraling en zorgt voor een kamp imago dat
voorkomen moet worden. Het is  in ieders belang om hiertegen
maatregelen te nemen.  Bedoeling is dit gezamenlijk  doen
om zo de kwaliteit en duurzaamheid van dit park te waarborgen.

 
 
Verloedering van  percelen met een chalet en tuin is menigeen een doorn in het oog  Een verzorgd perceel draagt bij aan een ordelijk aanzien en is te beschouwen als visitekaartje van dit park. Verzorgd betekent.; geen opslag van spullen rondom chalet, geen vervallen tuin accessoires, hekjes of afrasteringen, een goed aangelegde en onderhouden tuin, geen aan-, en bij-bouwsels, groenaanslag en onkruid verwijderd.
 
Het doel van de aanpak is het blijvend terugdringen van verloedering in samenwerking met het park. Van chalet eigenaren wordt verwacht dat zij zelf letterlijk de handen uit de mouwen steken om de percelen weer ordelijk te maken.
 
Er zijn een aantal dwingende en niet dwingende  mogelijkheden om de verloedering aan te pakken. Enerzijds door handhaving van de Recron voorwaarden en het huishoudelijk reglement. Anderzijds door met betrokkenen gesprekken te voeren of deze aan te schrijven. In het uiterste geval kan de huurovereenkomst voor de vaste staanplaats wegens wanprestatie worden ontbonden. Onnodig te vermelden dat onderling overleg in alle redelijkheid de  primaire voorkeur heeft.
 
 
Plan van aanpak:
·         Tijdspad van uitvoering is per direct tot eind april 2020.
·         Dinsdag 19-11 Inventarisatie van verloedering met rapportage.
·         Aanspreken c.q. aanschrijven van betrokkenen.
·         Bemiddeling voor hulp door hovenier.
·         Waar nodig voorziet het  park in aanplant om aanzien te maskeren of verbeteren.
·         Inspectie van resultaten.