chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2019-4 bekendmaking tarieven

Terug naar index

Nieuwsbrief 2019-4  bekendmaking tarieven

. ;
 
 
 
NIEUWSBRIEF 17-07-2019 nr. 4
 
 
 
 
Aankondiging nieuwe tarieven per 1 januari 2020.
 
Publicatie datum 17 juli 2019.
 
Markslag besluit om voor het overeenkomstjaar 2020 de jaargelden voor vaste staanplaatsen en nutstarieven te verhogen . M.u.v het tarief voor elektra, wordt een verhoging van 6% toegepast op alle tarieven.
 
Gebruikelijk is de tarieven te verhogen met de CPI (Consumenten Prijs Index) jaarmutatie van september die door de recron wordt gepubliceerd. Hiervan wordt afgeweken omdat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in onderhoud en vernieuwing ten laste van de hiervoor bestemde financiële reserves.   Die zijn in 2017/19 o.a besteed aan vernieuwing, renovatie en onderhoud  van de infrastructuur zoals de realisatie van een millieustraat, vervanging parkverlichting door geleidelichten, nieuwe meterkasten, camera toegang beveiliging alsmede vernieuwen ervan door disfunctioneren, gedeeltelijke herstructurering zuidzuide, nieuwe bestrating parkwegen, verbouwing kantoor, grootschalige dennenbomenkap en herbeplanting, aanschaf beheerderswoning en bedrijfsauto,  
 
De financiele reserves voor toekomstige onderhoud en vernieuwing moeten worden aangevuld. Daarvoor is een verhoging voor 2020 boven de CPI noodzakelijk. Bovendien komt er volgende jaar  een stijging van vaste kosten aan voor de inkoop van produkten/diensten alsook een verdubbeling van belastingen en heffingen.