chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2019-2 lage waterdruk.

Terug naar index

Nieuwsbrief 2019-2 lage waterdruk.

Lage waterdruk op het park.
De druk is niet zoals voorheen door
veel water gebruikers incidenteel laag.
In de afgelopen periode blijkt dat structureel te zijn.
 
 
Geregeld zijn er klachten over te weinig waterdruk o.a. bij het douchen en alle andere waterpunten in het chalet. Onlangs is een inspectie uitgevoerd door de leverancier Vitens aan de zuidzijde van het park. Die constateerde inderdaad dat sprake is van lage druk. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dat aan de aanvoer van Vitens ligt of dat het probleem zich in het waternet van het park bevindt. Binnenkort horen we de resultaten hiervan en zal actie worden ondernomen.
 
Bijna onnodig om in dit verband te vermelden om het besproeien met leidingwater van de tuin met beleid te doen. Gebruik een waterton of besproei besparend, zoveel als nodig en zo weinig mogelijk en het beste in de avonduren.