chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2018-7 Verbod pellet kachels opgeheven

Terug naar index

NIEUWSBRIEF 2018-7
 
Verbod pellet kachels opgeheven op houtkachels blijft bestaan.
 
De RECRON verklaart in aanvullend bericht dat goedgekeurde en juist geïnstalleerde pellet kachels toch veilig zijn.
 
Weergave RECRON Intern bericht aan ondernemers, 25 juli 2018.
In de vorige editie van RECRON Intern berichtten wij u over het (toenemend) gebruik van houtkachels en pellet kachels op campings. Het advies ten aanzien van moderne, duurzame pellet kachels dient genuanceerd te worden.  Als de pellet kachel voldoet aan de eisen zoals vermeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) én de pellet kachel wordt geïnstalleerd en gekeurd door een erkende installateur/dealer/fabrikant, die vermeld staat op de lijst van het RVO, dan is het plaatsen van een pellet kachel niet bezwaarlijk vanuit het oogpunt van brandveiligheid Voorwaarde is wel dat plaatsing en/of keuring na plaatsing door erkende installateurs geschied. Wij adviseren de recreant te verplichten u een kopie van het keuringsbewijs (na plaatsing!) te verstrekken. Bijgaand een voorbeeld van de installatie-eisen die aan plaatsing van een pellet kachel worden gesteld.
Lijst van het RVO: www.energiebesparendoejenu.nl/alle-verbeteropties/pelletkachel/

 
Chaletpark ’t Markslag neemt dit onderscheid tussen pellet-, en houtkachel over. Daarmee wordt het verbod op pellet kachels in de parkreglementen ongedaan gemaakt onder voorwaarde dat de eigenaar van een pellet kachel een installatie bewijs of kopie keuringsbewijs (na plaatsing!) van een erkend installateur verstrekt!  Het verbod op houtkachels blijft bestaan.