chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2018-6 Toelichting gewijzigd parkreglement i.v.m. verbod op vuren.

Terug naar index

NIEUWSBRIEF 2018-6
  
Toelichting gewijzigd parkreglement i.vm verbod op vuren.
 
 Verbod bepaling i.v.m. brandveiligheid.
Het is streng verboden om op het park
en aangrenzende natuurgebieden vuren
te maken. Het verbod geldt met name voor
hout-, en pallet kachels alsook voor grillen en
BBQ. Op het Chaletpark is op verschillende
centrale punten een kast/blusmiddel geplaatst.
Bij zeer droge, hete perioden zijn de aanwijzingen
te volgen van de beheerder en meldingen van
Veiligheidsregio Twente: website http://www.natuurbrandgevaar.nl/  .
 
 
De brandveiligheid van de parkgasten, hun eigendommen, het parkterrein en omliggende natuurgebieden kan door houtkachels ernstig in gevaar komen door slechts één vonk. Zeker  nu het overal kurkdroog is door de aanhoudende regen loze periode. Anders dan stenen woonhuizen in de stad zijn de chalets hier van brandbaar materiaal met een verhoogd risico op brand als daar een houtkachel in gestookt wordt. Er is geen zicht op het stookgedrag van parkgasten. Een groot aantal chalets wordt voor langere tijd in aaneengesloten perioden gebruikt en staan dicht bij elkaar.
 
Een combinatie van feiten die in potentie het hele park in de as kan leggen. Dat vormt een hoog en blijvend risico in alle seizoenen !!  Het Recron advies zoals vermeld in de nieuwsbrief 2018-5 is een  voorbode van nieuwe wet- en regelgeving.  Wettelijk is over dit verbod nog niets vastgelegd. Wel over luchtverontreiniging door hout stook van particulieren in het Bouwbesluit 2012, art. 7.22. Daarin staat zoveel dat het  verboden is om in de omgeving hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof te verspreiden dat overlast veroorzaakt.
 
Het stoken met houtkachels op dit dicht bebouwde park leidt uiteindelijk tot hinder voor overige parkgasten. Daardoor kunnen klachten ontstaan. Ook daarom is een verbod op houtkachels zinnig. Dan is er nog het aspect verzekering. Bij een calamiteit of herziening van de polis zal direct gekeken worden naar risico's en maatregelen die daartegen getroffen zijn. Dan is aansprakelijkheid in het geding.
 
De ernst van de situatie vereist een strenge maatregel met een totaal verbod op vuren en houtkachels zonder overgangstermijn of gedoog beleid. Daarop zal streng worden toegezien. Overtreding van het verbod leidt tot ontzegging van de toegang tot het park en beëindiging van de overeenkomst voor de vaste staanplaats.
 
Een oproep aan al onze parkgasten voortdurend alert te zijn op brandgevaarlijke situaties in en rondom het park. Daarbij kan het kleinste detail of ontdekking van rook of vuur reden zijn direct melding te maken bij de beheerder of hulpdiensten !!