chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2018-5 Verbod op gebruik van hout en palletkachels.

Terug naar index

NIEUWSBRIEF 2018-5
  
Verbod op gebruik van hout en palletkachels.

Het verbod komt voort uit een advies van de Recron aan alle recreatieondernemers. Het chaletpark ’t Markslag neemt dit advies over. Het Huishoudelijk Reglement wordt per direct aangepast. Conform het advies ontvangen eigenaren van chalets die gebruik maken van een hout of palletkachel een schriftelijke waarschuwing.
 
Email bericht:   (12 juli per email ontvangen).

Plaatsen/gebruik van hout-/pelletkachels in stacaravans/chalets levensgevaarlijk.
Dinsdag 03 juli 2018.
Het plaatsen/gebruik van hout-/pellet kachels door particulieren in stacaravans/chalets kan i.v.m. de brandveiligheid levensgevaarlijk zijn voor de gasten zelf, maar ook voor de andere gasten in omliggende verblijven. RECRON adviseert u dan ook om uw parkreglement hierop direct aan te passen.
Brandveiligheid. In uw parkreglement heeft u bepalingen opgenomen over BBQ's en het gebruik van open vuur. Het gebruik/plaatsen van een hout-/pelletkachel valt ook onder deze categorie. Het toestaan van dit soort kachels kan leiden tot levensgevaarlijke situaties en moet verboden worden. Zeker in deze periode van droogte is één vonk uit zo'n kachel voldoende om het gehele park/camping in de as te leggen.
Wat te doen bij weigering. RECRON adviseert ondernemers om hun parkreglement onmiddellijk aan te passen en die wijziging ook onmiddellijk door te voeren met het argument dat de randveiligheid voor de betreffende gast en alle andere gasten niet toelaat dat de kachels aanwezig zijn c.a. gebruikt worden. Bij weigering volgt de toegang tot het  terrein en/of directe beëindiging van de overeenkomst op grond van de parkregels. N.B. aan een directe beëindiging van de overeenkomst moet wel een schriftelijke waarschuwing vooraf gaan.
Samengevat advies: Aanpassen parkreglement en aanpassing direct doorvoeren. Geen overgangstermijn hanteren in verband met de aard van de wijziging en de noodzaak om deze wijziging i.v.m. de brandveiligheid per direct door te voeren. Gewijzigd parkreglement aan iedereen uitreiken met begeleidend schrijven waarin u uitlegt waarom de maatregel is genomen. Schriftelijke waarschuwing aan de recreanten/gasten die zo'n hout-/pelletkachel hebben: verbod om zo'n kachel te gebruiken op straffe van weigering toegang en beëindiging overeenkomst.”