chaletpark-markslag-bungalow

Nieuwsbrief 2018-3 Installatie nieuw bediening systeem slagbomen voltooid.

Terug naar index

NIEUWSBRIEF 2018-3
 
Installatie nieuw bediening systeem slagbomen voltooid.
 
Voortaan kan met een badge (sleutel)
de  slagboom bediend worden.
Daarmee behoren storingen en
handmatige ingrepen tot het verleden.
  
Vanaf ....vrijdag  27 april ....is het systeem operationeel. De uitgifte van de badges volgt door bezorging in de postbussen. Perceel houders zonder postbus kunnen op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur de badge afhalen op kantoor. Toegang tot het park is te verkrijgen door vanuit de auto de badge tegen het sleutelsymbool op de intercomzuil te houden waarop de slagboom open gaat. Uitrijden gaat automatisch.
 
Uitdrukkelijk zij vermeld dat de intercom uitsluitend bestemd is voor hulpdiensten. U dient zelf met uw badge eventueel bestelde  leveranciers toegang te verlenen tot het park.